Drenážní systém

Nedílnou součástí izolačních systémů na stavbách bývá kvalitně provedená drenáž. A to drenáž liniová potrubní nebo drenáž plošná fóliová tvořená tvarovanou nopovou fólií.

Na stěnách může plošná drenáž vytvořená nopovou fólií plnit více funkcí nejenom drenážní ale i ochrannou vrstvu hydroizolace. Zadržená voda z drenážní plochy je poté odváděna drenážním potrubím do kanalizace.

Dalším možným úkolem podzemních drenážních systémů je snížit koncentraci radonu pod základovou deskou, nebo vytvořit podtlak v podloží vůči tlaku vzduchu v interiéru. Drenážní systém je tvořen soustavou perforovaných drenážních trub nebo tvarovaných nopových fólií.

Drenáž se nenachází pouze ve spodní stavbě ale také na střešních konstrukcích kde pomáhá ve skladbě střechy spolehlivě odvádět srážkovou vodu, případně je tato drenáž také schopna akumulovat určité množství vody např. pro potřeby zelené střechy.

Příklad použití nopové fólie pro drenáž a pro izolace proti radonu najdete v následujících článcích: